RegScrubXP

Met dit programma kunt u het Windows-register controleren en alle onnodige zaken eruit halen. Hierdoor wordt het register kleiner en sneller. Vaak blijven na deïnstallaties nog overbodige programmaresten over. Met RegScrubXP kunt u ook deze achtergebleven sporen wissen. Wanneer u op de knop RegScrubXP Finds Problems klikt, wordt het register op fouten gecontroleerd. Nadat RegScrubXP klaar is met zoeken, wordt een lijst met mogelijke fouten getoond. U kunt daarna zelf aangeven welke fouten u wilt oplossen en welke fouten u wilt laten staan. Klik vervolgens op de knop Fix Selected Problems en alle geselecteerde fouten worden opgelost. Er is een kleine oudere, maar nog steeds bruikbare versie 3.25, maar ook een nieuwe versie 5.1 die echter Microsoft .Net Framework 3.5 nodig heeft.

Naar de download van 3.25        Naar de download van 5.1