SpamBayes

SpamBayes probeert alle binnenkomende e-mail te classificeren als “spam”, “ham”(niet spam e-mail) of twijfelachtig. Dit betekend dat u spam en twijfelachtige email naar een aparte map kunt filteren, en dus je normale email afhandeling niet hindert. SpamBayes moet eerst getraind worden. U bied een hoeveelheid spam en ham aan en SpamBayes analyseert dat op woorden en verschillen in mail-headers en inhoud. Het gebruikt deze kennis om nieuwe mail te beoordelen. Het berekent van elke mail of het ham of spam is en markeert dit vervolgens. Regels in je e-mail programma zorgen er vervolgens voor dat de mail in verschillende mappen komt. Daarmee kunt u het filter verder trainen en zo een grote nauwkeurigheid bereiken.

Naar de website        Naar de download